titel nutrix

Nutrix+ pisipõrsaste söödasüsteem

Uus seadmepõlvkond imevate põrsaste lisasöötmisel.

Täisautomaatne tasemeanduriga kontrollitav paindlik süsteem eriti väikeste vedelsöödakoguste täpseks doseerimiseks.

Meie toode Nutrix+ võimaldab esmakordselt doseerida imevatele põrsastele eriti väikeseid koguseid lisasööta, alates piimaasendajast kuni jogurti, prestarteri ja põrsaste starterini. Tänu sellisele võimalusele saavad põrsad lisasööta täpselt vastavalt oma kasvufaasile. Uuele söödale üleminek toimub sujuvalt, mis hoiab ära järk-järgult ülemineku puhul põrsastel tekkiva stressi.
Suruõhu-, väikese läbimõõduga torustiku ja sagedusmuunduriga kombineeritud transpordisüsteem kannab hoolt väikeste söödaportsjonite aeglase ja vajaliku koguse transpordi künadesse.
Ühe segamismahutiga ja sensor-nõudlusel söödaliin võimaldab sööta kuni 3500 imevat põrsast ning on laiendatav kuni kolme segamismahutini, igaüks kuni 125l mahuga.
Nutrix kook

  • Kontroll sensoriga
  • Doseerimine alates 100ml küna kohta
  • Sööda kaalumine
  • Sagedusmuunduriga juhtimine
  • Söötmine piimaasendajaga, jogurtiga, prestarteriga, starteriga
  • Kuni 3500 põrsast ühe söödaseadme kohta
  • Kuivaine ja vedeliku vahekord kuni 1:3,5 

Nutriporsas