Bioret Agri tootevalikust

MAGELLAN - esimene aktiivne sõnnikukäigu põrandakate   

Bakterioloogiline haigus tekitaja nagu digitaalne dermatiit, mida tuntakse ka Mortellaro haiguse, karvase päkakäsna või interdigitaalse papillomatoosi nime all, on tõhusalt kontrollitav. 

AfiMilk

EDUKA PIIMAFARMI OMADUSED

Piimaveiste jõudluskontrollis oli 01.01.2018 seisuga 549 karja ja 82 929 lehma, mis moodustab 96% Eesti lehmadest. Jõudluskontrollialuste lehmade 2017. aasta keskmine piimatoodang oli 9619 kg. Võrreldes 2016. aastaga on piimatoodang suurenenud 325 kg. 549 karja seas on väga erineva mõtlemise ja tegutsemisega ettevõtteid.

 

ADF-lüpsisüsteem

VÕTKE SIHIKULE MASTIIT

Lisaks elukeskkonnale on oluline ka lüpsihügieen. Nisade korralik puhastus ja ettevalmistus lüpsil ja korralikult toimiv lüpsiseade. Halvasti töötav lüpsimasin lõhub lehmal nisaotsasid ja nende vigastuste kaudu pääsevad haigustekitajad udarasse. Peale lüpsi teostada alati nisadeso. ADF- lüpsisüsteem tagab alati, et iga lehm saab piisava koguse ning nisa on ühtlaselt kaetud järeldesoga.

Nisad puhtaks

Nisad puhtaks kerge vaevaga!

Järjest enam on oluline leida uusi tehnilisi lahendusi, mis aitaks piimafarmide majandamist efektiivsemaks muuta. Siin saavad abiks olla kaks uut lahendust lehmade lüpsieelseks ja -järgseks nisapesuks.

Kinnislehmade vajadused 

Parimad kohad üleminekuperioodi lehmadele
Rühma- ja pidamissüsteemi planeerimine ning ehituslikud lahendused otstarbeka paigutuse poegimisperioodil tagavad lehmade otstarbeka paigutuse poegimisperioodil. ehmalauda planeerimisel mõeldakse põhjalikult läbi, millisel lüpsiplatsil peaks lüpsma, ja kaalutakse detailselt, kuidas laut hakkab välja nägema.

 

Loe siit

Rahu kinnislehmadele
Suure toodanguga lehmad peavad saama rahus olla.Iga ümberpaigutamine laudas vähendab piimatoodangut ja suurendab ainevahetushaiguste tekke ohtu.tiine

 

Loe siit

 

Lehmad ja rutiin
Lehmadele meeldib rutiin
Kinnislehmad on karja kõige tähtsamad loomad. Hohen Luckowi farmis hoolitsetakse nende eest erilisel moel.rutiin

Loe siit

Ühefaasiline kinnislehma söötmine
Viljakamad loomad tänu kinnislehmade “ühefaasilisele” söötmisele
Söödatootja Ahrhoff algatusel korraldatud praktilises uuringus mõõdeti 22 piimakarjakasvataja 6000 lehmal kokku u 25 000 korda keharasva (regional fatdistribution, RFD).

 


Loe siit

Lugemist sarjast
Mida lehmad iga päev vajavad 

ÕHK
Palju värsket õhku laudas mõjub hästi piimajõudlusele ja loomade tervisele. Moodsad ventilatsioonisüsteemid aitavad lauda kliimat parandada.

Ohk

Loe siit

SÖÖT

Kuivsööda tarbimisest oleneb piimajõudlus ja sellest tulenev kasum või kahjum. Üle poole kasumist teenitakse esimese 100 laktatsioonipäeva jooksul. Iga kilogrammi võrra suurem päevane piimajõudlus laktatsiooni algul tähendab üle 300 kg rohkem piima kogu laktatsiooni kohta.

 

 

 

Loe siit

VESI
Suur piimajõudlus on selgelt seotud suure veetarbimisega. Seega tasub paigaldada lauta piisavalt jootureid ja hoida neid puhtana. Nii saate oma karja jõudlust soodsalt optimeerida.Vesi

Loe siit

 

HEAOLU
Sobivalt rajatud puhkelatrites puhkavad lehmad lamav
kuni 14 tundi päevas ja toodavad nii rohkem
piima, kui seistes. Sellepärast peaksite tegema
kõik, et ehitada oma lehmadele võimalikult
mugav puhkeala.

Loe siit

 

Vasikakasvatus

iPadi ja lutipudeliga
Täpse juhtimise, kiire töötempo, suure tõhususe ja oskusteabega tagatakse USAs vasikate optimaalne üleskasvatamine. Christiane Brandes ja Nils Landwehr käisid asja lähemalt uurimas ning tõid kaasa hulga teadmisi teiega jagamiseks.
Vasikad

Loe siit


Ad libitum-jootmine parandab tootlikkust
Esimestel elunädalatel vabalt kättesaadav piim võib veiste piimatoodangut või nuuma efektiivsust
suurendada terve elu vältel. „Metaboolse programmeerimise”
esimesed tulemused Saksamaal.
ipadvissi

Loe siit

Muud huvitavat
Lehmadel ei ole aega
Tänapäeva veised on tõelised tippsportlased. Töökorraldusnõuded ja kõrge jõudlusega
lehmade ajakava tuleb kooskõlla viia.

 

Loe siit

 

Lamamisasemed: kui võimalik, siis välisvaatega
Lehmad veedavad umbes poole päevast lamades. Lehma heaolu juurde kuulub pehme lamamisase.Katsega selgitati välja, millised tegurid veel aseme valikul rolli mängivad

Loe siit

Kuue punkti programm tervete sõrgade heaks
Loomaarst ja teadlane Nigel Cook Wisconsin-Madisoni ülikoolist esitles 2014. aasta Elite konverentsil enda välja töötatud kuue punkti programmi, et tagada sõrgade parim tervis.

Loe siit

Moodsad laudad

Moodsad lüpsilaudad - mida toob tulevik?
Moodne lüpsilaut ühendab lehma heaolu – lehmale loomuomase keskkonna – tõhusa töökeskkonnaga
töötajatele. Lehma heaolu tähendab, et samamoodi nagu tippsportlane, vajab suure jõudlusega lehm
kogu ööpäeva optimaalseid tootmistingimusi.

 

 

 

Loe siit

Ruumi juurde!
See, kes ehitab olemasolevat lauta ümber, ei saa sageli jalutusala ega ühenduskäikude optimaalsetest mõõtmetest kinni pidada. Poleks vajagi, kui puhkelatrid
ehitatakse piisavalt suured, et ka täiskasvanud lehmad nendesse täielikult mahuvad.
Ruumi

Loe siit

Sügavallapanuga ase: müüdid ja faktid.
Sügavallapanuga ase tekitab võrreldes matiga kaetud tavaasemega tööd juurde, peale
selle on esimene ebahügieenilisem. See ja teised müüdid püsivad visalt – ilma põhjuseta,
nagu näitavad uuringud ja praktilised kogemused.

 

 Loe siit