header right

 

 

Lühidalt AfiMilk-ist

Äriühing Afimilk on tänapäevaste piimafarmide juhtimiseks mõeldud arvutisüsteemide loomises maailmas juhtpositsioonil. Afimilk on olnud selles valdkonnas teerajajaks alates 1977. aastast, mil töötati välja esimene elektrooniline piimamõõtur. Sellest ajast alates pakub firma tänu enda ümber koondatud võimsale teoreetikute ja praktikute rühmale jätkuvalt kõige tänapäevasemaid lahendusi.
Firmas välja töötatud süsteemid on paigaldatud ja kasutusel tuhandetes farmides viiekümnes maailma riigis ja viiel kontinendil. Tänu sadadele tuhandetele piimamõõturitele ja miljonitele anduritele on Afimilk kehtestanud kõrged standardid kogu maailma piimafarmidele.

 

Agribalt AS

poolt paigaldatud Afimilki seadmed töötavad Estonia OÜ Taikse lüpsifarmis ja Afiact II Kabala OÜ Kabala lüpsifarmis.

Huvi korral võta ühendust meie spetsialistiga Sven Saal +37253328882 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

AfiMilki kontseptsioon

Meie pakume tööriista, mis aitab tõsta piimafarmi effektiivsust.

Seadmed ei ole eesmärk, vaid ainult vahend...

 Afiovaal

 

Juhtimise kontseptsioon on ülesehitatud andmete täpsele kogumisele
 • Täielik kontroll kõigi farmi tööde üle.
 • Afifarmi tugevus seisneb programmi erinevate moodulite koostoimes karjale ja samaaegselt on-line reziimis andmete saamises .
 • Hälvete järgi juhtimine – see on karjajuhtimisprogrammi põhiline printsiip, tähelepanu osutatakse nendele loomadele, kes vajavad erilist tähelepanu.
 • Igapäevase otsustamise tugisüsteem tugineb ettevalmistatud aruannetel.
 • Ükski loom ei jää vahele ega unune.
 • Strateegilised hooldusprogrammid pikaajaliseks planeerimiseks.
 • Aruanded kõigile juhtimistasanditele: hooldetehnikud, farmi omanikud ja juhid.
 • Juhtimise konseptsioon on ülesehitatud andmete täpsele kogumisele
Piima analüüsimine reaalajas

Piimakomponentide määramine igal lehmal iga lüpsi ajalafiflo

 1. Piima väljalüps
 2. Elektrijuhitavus
 3. Piima väljalüpsi kiirus
 4. Rasv (maailmas ei ole analooge)
 5. Valk (maailmas ei ole analooge)
 6. Laktoos(maailmas ei ole analooge)
 7. Vere tuvastamine piimas reaalajas (maailmas ei ole analooge)
Tulemus

Haiguste varajane avastamine (mastiit, ketoos,atsidoos,laminiit jne )
Tootlikuse suurenemine
Kvaliteedi kontroll

 

Igapäevane ööpäevaringne käitumise ja heaolu kontroll –Afitag+ (Pedo+)mpc

1. Informatsioon lehma käitumise kohta:
2. Inna jälgimine (7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas)
3. Tervisega seotud hoiatused (Tsüst, Anöstrus, lonkamine)
4. Heolu kontroll (ei ole kellelgi)
5. Allapanu kvaliteedi halvenemine
6. Liiga tihe asustus laudas
7. Kuumastress
8. Bioloogiline stress
9. Poegimise etteteatamine kuni 24 tundi


Tulemused

Parandab lehma tootlikust ja piima kvaliteeti.
Oluliselt vähendab tööde mahtu lehmade jälgimisel,profülaktikal ja ravimisel.

 

Juhtimise süsteem- programm AfiFarm

Kõige täiuslikum programm farmi juhtimiseks.
Hälvete juhtimisel arvestatakse individuaalselt iga looma vajadustega
Afimilki või farmijuhi poolt ettevalmistatud aruanded, mis aitavad vastu võtta otsuseid igapäevaste probleemide korral:
 • Piima tootmine
 • Seemendaamine
 • Aruanded looma tervise kohta- aitavad ära hoida mastiite ja metaboolseid haigusi.
 • Aruanded loomaarsti visiitide kohta.
Strateegilised aruanded lühiajaliseks ja pikaajaliseks planeerimiseks :
 • Analüütlised aruanded reproduktsiooni kohta
 • Ülevaated karja tervise kohta
 • Prakeerimise planeerimine
 • Karja ja väljalüpsi planeerimine
 • Aruanded ökonoomiliseks hindamiseks
 • Efektiivse lüpsirutiini monitooring

Piima analüüsimine Piima koostis online reziimis AfiLabTM – seade, millel ei ole maailmas analooge!!!

Piimakomponentide hindamine reaalajas individuaalselt igal loomal iga lüpsi ajal
Igapäevased andmed piimakomponentide kohta

 • Rasv
 • Valk
 • Laktoos
 • Somaatiliste rakkude tase
 • Veri piimas
 • Täpsed piimarasva ( FCM) andmed 305 laktatsiooni päeva kohta